Geigermätare

Radonmätningen visade på 30 Bq/m3, gränsvärde 200, så det får väl anses som bra.
Nu fungerar Geiger-müllermätare också, även om strömförsörjningen måste snyggas till.
Titta på Geigermätaren

Värme+varmvatten ungefär 5 kwh/dygn nu.

Similar Posts