Klappar händerna

Nu börjar Anton visa sin lite mer musikaliska sida och har lärt sig att klappa händerna.

Similar Posts