Långa meningar

Anton: Eje också titta på mamma göra välling.
(Springer och hämtar en egen stol till lejonet)

Similar Posts