CNC-fräs, bilder från monteringen

2007-11-20Lödning av styrkort.


Bygger.


Bara det elektriska kvar, provkör x-axeln med en skruvdragare.


Elskåpet utan styrkort.

En automatsäkring på 2A(D) inkopplad efter den tvåpoliga brytaren. Ringkärntransformator med likriktare och kondensatorer i det ena skåpet, ett gult tidrelä fördröjer inkopplingen av styrkortet i 10 sekunder. 4kohm resistor tömmer kondensatorerna efter frånkoppling.


Elskåpet med styrkort. Ett halvledarelä (nederst till vänster) styr tillkopplingen av spindelmotorn.


Snart klart, inga motorer kopplade, bara en nödstopp!


Allt kopplat, gångtidsmätare för spindelmotorn uppe till höger.


Kress 800 FME monterad, dax för provkörning!


Stjärna, G-koden hittade jag på http://www.cncdudez.com/examples.html


Närbild.


Damhuv under tillverkning. Plexiglas (med vit skyddsplast på bilden) som bockas med hjälp av en varmluftpistol.


Borstlist limmad efter kanterna och huven monterad med magneter mot undersidan.


Mikrobrytare Home & Limit +Z.

Fastspänning av arbetsstycke i bordet, av 10 mmm plexiglas.Mikrobrytare Home & Limit -Y.

Krysslaser
Krysslaser


Navigering