Myford ML7

Stickstål MGEHR1212-2 med skär MGMN200-G
Svarvstål SCLCR1212H06 med skär CCMT060204
Borr 300R-C10-10-120 med skär APMT1135PDER-M2

Manualen