Skräp!

“Bäp!”, säger Lina och kommer springandes med en smula.
“Bäp”, säger Lina igen och kommer springandes med en liten träflisa.
“Bäp” säger Lina än en gång och kommer springandes med ytterligare en smula.
Lina är väldigt noga med städningen hemma, och tydligen finns det en hel del skräp som inte slipper undan hennes vaksamma öga.

Similar Posts