Mätning av kaminens temperatur

2012-12-27
Kamintemperatur

Kamintemperatur senaste 24 timmarna.

veckodiagram kamintemperatur

Kamintemperatur senaste veckan.

årsdiagram kamintemperatur

Kamintemperatur senaste året.

5-årsdiagram koldioxid

Kamintemperatur senaste 5 åren.

Rökrörets temperatur mäts med en anliggningsgivare monterad under isoleringen, det är en typ K givare kopplad till ett termoelementinterface för att avläsas med 1-wire.
Mätaren kommer från temperatur.nu och klarar att mäta upp till 1000 grader.