Mätning av koldioxidhalt inne

2012-01-18
koldioxidhalt

Halten koldioxid (CO2) i innomhusluften senaste 24 timmarna.

veckodiagram koldioxid

Koldioxidhalten i innomhusluften senaste veckan.

veckodiagram koldioxid

Koldioxidhalten i innomhusluften senaste året.

årsdiagram koldioxid

Koldioxid inne senaste 5 åren.

Utomhusluften har en koldioxidhalt på omkring 395ppm=0.0395%, utandningsluften innehåller närmare 4%.

En officiell graf av utomhusluften kan ses hos NOAA
Att logga koldioxidhalten inne är inte komplicerat, en sensor och en dator som sparar den detekterade halten koldioxid till en databas. Sensorn ger ut en signal på 0-4 volt vilket motsvarar 0-2000 ppm koldioxidhalt i luften.
För skolor och liknande ska halten koldioxid inte överstiga 1000 ppm långvarigt. En mätning i vårt sovrum vidade att det passerade 2000ppm redan efter ett par timmar! Två nya ventiler förbättrade detta. 

Mätningen av inomhusluften görs med givare från Netatmo och sker var 5:e minut. Från Netamos API hämtas mätningarna till domoticz, och sen  loggas de till en RRD-databas på servern för att kunna göra egna diagram. Mätarna är köpta från m.nu och klarar att mäta upp till 5000 ppm.