ADS-B är ett system med vilket kommersiella flygplan skickar information till mottagare på marken.

En mottagare för ADS-B är inte så svår att sätta igång idag med en USB tv-mottagare och en Raspberry PI(2B).

ADS-B sänder på 1090MHz.

Jag köpte en DVBT2 med R820T2+RTL2832U, 65 kr på ebay. Den har MCX-kontakt för antenn.

Strömförsörjning sker genom en hemmagjord POE-lösning, ett par passiva POE-adaptrar och en spänningsomvandlare för att kompensera för spänningsfall i TP-kabeln.

Antenn 2018
2022 med ny antenn, en coketenna, räckvidd upp mot 275km
CPU-belastning RPI2B för ADS-B i docker

Levererar feeds till

Radarbox

Planefinder

Flightradar24

adsbexchance

Flightaware

Installerat i Docker, med följande guide: https://mikenye.gitbook.io/ads-b/

De containers jag har i docker:

pi@adsb3:~ $ sudo docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
willfarrell/autoheal:latest “/docker-entrypoint …” 5 hours ago Up 5 hours (healthy) autoheal
containrrr/watchtower:latest “/watchtower” 5 hours ago Up 5 hours 8080/tcp watchtower
ghcr.io/sdr-enthusiasts/docker-radarbox:latest “/init” Up 8 days (healthy) 30105/tcp, 32088/tcp rbfeeder
ghcr.io/sdr-enthusiasts/docker-planefinder:latest “/init” Up 8 days (healthy) 0.0.0.0:30053->30053/tcp, :::30053->30053/tcp, 30054/tcp pfclient
ghcr.io/sdr-enthusiasts/docker-flightradar24:latest “/init” Up 2 hours (healthy) 30003/tcp, 0.0.0.0:8754->8754/tcp, :::8754->8754/tcp, 30334/tcp fr24
ghcr.io/sdr-enthusiasts/docker-adsbexchange:latest “/init” 8Up 8 days (healthy) adsbx
ghcr.io/sdr-enthusiasts/docker-readsb-protobuf:latest “/init”Up 9 hours (healthy) 0.0.0.0:8080->8080/tcp, :::8080->8080/tcp readsb
ghcr.io/sdr-enthusiasts/docker-piaware:latest “/init”Up 11 hours (healthy) 80/tcp, 30003/tcp, 30005/tcp, 30105/tcp, 30978-30979/tcp, 0.0.0.0:8081->8080/tcp, :::8081->8080/tcp piaware

Interna sidor:

http://192.168.37.104:8080/graphs/

http://192.168.37.104:8080/

http://192.168.37.104:8081/

http://192.168.37.104:8754/

http://192.168.37.104:30053/