DCIM\100MEDIA\DJI_0779.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0780.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0862.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0863.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0864.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0865.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0866.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0869.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0870.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0871.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0874.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0875.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0876.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0877.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0878.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0880.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0881.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0888.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0433.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0399.JPG

Information

2015-12-19

Alla bilder är granskade enligt Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. I de fall bilderna är tagna inom en flygplats kontrollzon har tillstånd inhämtats innan fotograferingen, 0910-57690.