2008

Fakta
Styrkort och stegmotorer från Bergan data, 3 motorer typ 57STH51,
1 Nm=142 oz-in. Vanliga M10 gängstänger, plastmuttrar.

Spindelmotor Kress FME800, 10k-30k rpm, 2.2 kg, 1/8″, 6 & 8 mm spännhylsor.
Matningsspänning 27VDC från hemmabyggd transformator, en ringkärnetransformator på 2×21 volt, 120 VA. 20000µF 63V kondensator efter likriktaren. Tidrelä för fördröjning av spänning till styrkortet vid start. Drifttidsmätare för spindeln.
Automatisk start av spindelmotor och dammsugare via halvledarrelä Crydom CSW2425FG 240V/25A.
Arbetsområde 375x300x100 mm.
Home & gränslägesbrytare i samma kontakt.

Programvara
Gravyr Deskengrave.
Bildfräsning BMP2Gcode.
Allmän NC CamBam.
Styrdatorn är en PIII 550, 512MB RAM, Ubuntu 6.06, och den orkar bra.
Fräsningen görs med EMC2, sedemera http://linuxcnc.org/

Driftsinformation

2009-08-10

Jag har nu passerat 75 driftstimmar med fräsen, och jag har inte kört sönder någonting viktigt. tyvärr orkar jag bara lägga upp bilder på en liten del av det saker jag fräst.  Glappet är minimalt och prestandan fullt tillräcklig. Jag har just bytt drivgaffel till Z-axeln för andra gången då den går av om man kör ner spindeln i ett arbetsstycke när den inte är igång. Ett nytt axiallager längst ner på Z och ett dammskydd för desamma sattes in efter 50 timmar. En lite bättre dammkjol av limmade gummibitar fungerar tillfredsställande, dammet separeras i en hemmagjord cyklon med en 1kw dammsugarmotor och tre PET-flaskor som koner.  EMC2 fungerar mycket bra som styrsystem, det som saknas är ett bra sätt att generera G-kod för tredimentionella objekt, från IGES eller liknande. Nu skriver jag en del för hand med hjälp av kalkylblad för enklare former, annars är det CamBam för 2.5D.

Såld

2011-03-01

Efter drygt 130 spindeltimmar kom jag fram till att något lite större, lite stadigare, lite snabbare och mer metalliskt skulle vara trevligt. Den lilla maskinen lever nu ett nytt liv i Antnäs!