Jag köpte en billig Geiger-Müller detektor på nätet 2007, typ Kvarts DRSB-01. Rysktillverkad i april 2006 med två lysdioder, en för normal visning av radioaktivt sönderfall och en varningslampa vid onormalt höga doser. 

Insidan
Baksidan
3,5mm-hona till dator
Koppling med transistor till räknare

Jag har lånat signalen från den gröna lysdioden till en transistor och vidare till räknaren, en 1-wire ansluten komponent som samlar pulser till datorn för loggning och diagram.

Röret är ett SBM-20
Länkar att spara med bra grejer:
https://sites.google.com/site/diygeigercounter/home
https://mightyohm.com/blog/products/geiger-counter/
http://diy-laboratory.blogspot.com/
http://www.mentalsocket.com/reviews/kvartsdrsb01/index.html
http://www.blackcatsystems.com/science/radprod.html
http://www.alpharubicon.com/basicnbc/drsb1geiger.htm

Geiger kopplad till räknare

Data skickas till radmon.org med ett script:

#!/bin/bash
file="/mnt/1wire/uncached/1D.6BE907000000/counter.B"
old=$(cat "$file")

while true; do
sleep 60s
new=$(cat "$file")#echo $new
line=$(expr $new - $old)

user="uuuuu"
password="ppppp"
echo $line
exec=`wget -O /dev/null "http://radmon.org/radmon.php?function=submit&user=$user&password=$password&value=$line&unit=CPM"`
old=$new
done

Normal bakgrundsstrålning över ett dygn