2008-08-20

En lättdriven elmotor Tamiya Model Tools 76005 SOLAR MOTOR 2 och en TEG från Ebay som kraftkälla.

Solar Motor 02
Specifikationer

Verklig storlek på motorn

Planfräsning av aluminiumbit

TEG mellan aluminium och kylare

Färdigt

Propellern är en 4-bladig 10×8.25 från hobbycity och roterar 500 rpm