Elförbrukningen mäts med en egen elmätare, som mäter all el till värmenpumpen, inklusive cirkulationspimpar. Loggningen görs med en Ikea Sparsnäs som tittar på elmätarens blinkdiod, och detta avlyssnas med en RTL-SDR och Sparsnäs decoder.
Temperaturen mäter jag själv, men det går att ladda hem timmedelvärden från närmaste station på temperatur.nu.

Mitt senaste försök att visualisera förbrukningen görs genom att mäta elförbrukning och temperatur per timmer och göra ett diagram.

Resultatet efter knappt tre månader, 1697 mätpunkter.
Resultatet efter knappt tio månader, 5400 mätpunkter.

Det blir ett tydligt hopp i kurvan vid omkring minus 11 grader, kallare än så behövs mer eller mindre eltillskott för att hålla temperaturen.

Mitt första försök till ett likadant diagram utgick från dygnsförbrukning och dygnsmedeltemperatur.

1361 dygnsvärden insamlade 2007-2014.

Dygnsmedeltemperatur från egen mätning mot elförbrukning för värmepumpen. Förutom värmepumpen är det ett tillskott från kaminen inlagt. Elförbrukningen för värmepumpen skiljer inte på uppvärmning och varmvatten, så kurvan gäller för båda tillsammans. Fördelningen över ett år är 80% uppvärmning och 20% tappvarmvatten för min installation.