2001 köpte jag min första datoranslutna termometer, ett kort designat av http://quozl.us.netrek.org/ts/ med en mjukvara som då inte ens kunde mäta negativa temperaturer, men det gick att ordna. Termometern har sensorer typ DS18S20 från Dallas Semiconductor, senare uppköpta av Maxim.

Serieportsansluten termometer.

Utesensorn är placerad i en hemmagjord sk. Stevenson Screen i vit plåt med gott om luftspalter för att inte påverkas av solen och hänger en meter från husväggen på en norrvägg. 

Begränsningen för byggsatsen ovan ligger i att det bara går att ansluta 4 sensorer, och bara temperatursensorer. 2006 skaffade jag en USB 1-wire adapter typ DS9490R med stöd för fler sensorer och fler typer av sensorer,  räknare och reläer

RJ45 1-wire

Gemensam jord gör att jag kan sätta två RJ45kontakter i SAMMA ände på en kabel och en sensor i andra änden med hjälp av några extra kablar. För skarvning använder jag enkla skarvar från dealextreme.com

Vattenskyddad sensor direkt till RJ45 innebär att sensorn kopplas in på pinne 2, 4, 5 i kontakten, röd matning på pinne 2, gul data pinne 4 och jord 5.

För anslutning till microkontroller görs en kort kabel med partvinnade ledare där grön+grönvit och blå+blåvit ansluts, enligt bilden ovan.

Sen 2019 har jag istället använt en trådlös 1-wire-termometer med två givare från m.nu. Termometern rapporterar den lägre av temperaturerna till temperatur.nu var tredje minut.

Grafen genereras av temperatur.nu och hämtas via api. Frågan : http://api.temperatur.nu/tnu_1.17.php?p=mobacken&verbose&cd&cli=test_app&graph&history&1axis&verbose_g&x=500&y=400&span=1day

Ger svaret:

{"full_exec_time":0.09122896194458008,"title":"Temperatur.nu API 1.17","client":"unsigned","stations":[{"title":"Skellefteå/Mobacken","id":"mobacken","temp":"0.2","lat":"64.75351","lon":"20.87432","kommun":"Skellefteå kommun","lastUpdate":"2022-11-02 07:40:53","lan":"Västerbottens län","sourceInfo":"Temperaturdata från Lars Karlander","forutsattning":"Givaren sitter solskyddad på norrsidan av ett garage, mätningarna sker med en temperatur.nu reporter.","uptime":100,"felmeddelande":"Ok","start":"2014-01-24 13:49:48","moh":12,"url":"https://www.temperatur.nu/mobacken.html","graph":"https://graph.temperatur.nu/graph/mobacken-1day-500-400-1-0-1-1-8-y-0.png"}]}